Roldeuren, ongeautoriseerd handelen, en censuur
Geplaatst door pieterhuizinga op 13 juni 2010 14:41:37

Belangenvereniging Maasresidentie
De heer P. Roos, voorzitter
Oostmaaslaan 498
3063 DH   ROTTERDAM

Rotterdam, 13 juni 2010

Geachte heer Roos,

Ik nam kennis van uw schrijven van 8 juni jl. en heb vastgesteld dat u ondanks mijn aandringen de originele

Klik op Lees meer voor de hele brief


Uitgebreid nieuws

Belangenvereniging Maasresidentie
De heer P. Roos, voorzitter
Oostmaaslaan 498
3063 DH   ROTTERDAM

Rotterdam, 13 juni 2010

Geachte heer Roos,

Ik nam kennis van uw schrijven van 8 juni jl. en heb vastgesteld dat u ondanks mijn aandringen de originele afstandbediening van de carportroldeuren toch heeft uitgeschakeld. Ik wil u erop wijzen dat ik niet gewoon ben dat mijn verzoeken resp. aanwijzingen genegeerd worden. Ik verzoek u zich daar goede rekenschap van te geven.

Ik heb geen zin om het debat met u over de voordeuren te herhalen. Voorheen kon ik in geval van storing altijd nog de roldeur met handbediening openen, maar die heeft u nu met een ijzeren beugel dicht  laten maken. Ook i.g.v. stroomstoring is er geen enkele fallback mogelijkheid zoals bijv. een slinger om een deur toch te kunnen openen. Ik wil hebben dat u regelt dat er bij een onverhoopte storing een mogelijkheid voor eigenaars van een carportplaats of garage komt om de carport te openen - zonder afhankelijk te zijn van derden zoals de huismeester. Ten allerminste van binnen uit.

Met betrekking tot de kosten van de door u hals over kop genomen maatregelen stel ik vast dat er geen mandaat is gegeven om - opnieuw - langdurige vaste verplichtingen aan te gaan. En - opnieuw - is dat door u genegeerd. U maakt zich daarmee schuldig aan wanbestuur, de akte van splitsing is daar heel erg duidelijk over.

Voorts verzoek ik u dringend om onderhand eens op te houden met uw voortdurende innuendo's langs de lijnen van "zoals u had kunnen weten als u naar de vergadering was gekomen." Die heb ik nu wel gehoord. U heeft als het goed is (zoals u had kunnen weten als u de website maasresidentie.nl had bezocht) begrepen dat ik structureel bij de vergaderingen verhinderd ben zo lang er (bestuurs)leden aanwezig zijn die in het verleden van uiterst onethisch gedrag blijk hebben gegeven.

Tenslotte, uw opmerking over uw website is natuurlijk onzin. De links op uw "gesloten" gecensureerde gedeelte naar de vrije buitenwereld zijn niet voor derden te zien, dus u kunt daar geen bezwaar tegen maken, ook niet als ze verwijzen naar zaken die u liever onder het tapijt had gelaten.

Met vriendelijke groet,
Pieter J. Huizinga