NIEUWSFLITS - 1 oktober 2009
Geplaatst door pieterhuizinga op 27 oktober 2009 14:08:00

Geachte eigenaars/huurders van de "Maasresidentie"
Het doel van de Nieuwsflits is u te informeren over activfteiten van het bestuur, over zaken waar het bestuur tegenaan loopt en over dingen die u beslist moet weten.

BELANGRlJKE DATA:
15-10-09:  Het bestuur bezoekt de voorlichtingsbijeenkomst van "V.V.E.-Belang", zijnde de belangenorganisatie voor gestapeld wonen
09-11-09:  Bestuursvergadering
09-12-09:  Algemene ledenvergadering (op een WOENSDAG!)
07-01-10:  Nieuwjaarsborrel

(Klik op "Lees meer" voor de rest van dit nieuwsbericht)


Uitgebreid nieuws

Geachte eigenaars/huurders van de "Maasresidentie"
Het doel van de Nieuwsflits is u te informeren over activfteiten van het bestuur, over zaken waar het bestuur tegenaan loopt en over dingen die u beslist moet weten.

BELANGRlJKE DATA:
15-10-09:  Het bestuur bezoekt de voorlichtingsbijeenkomst van "V.V.E.-Belang", zijnde de belangenorganisatie voor gestapeld wonen
09-11-09:  Bestuursvergadering
09-12-09:  Algemene ledenvergadering (op een WOENSDAG!)
07-01-10:  Nieuwjaarsborrel

ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Het is u bekend dat op de decembervergadering de jaarlijkse en meerjaarlijkse begroting gepresenteerd wordt en dat dat resulteert in het door u beslissen over de verhoging van de maandelijkse v.v.e.-bijdrage voor 2010.  Gelet op het voorgaande is het dan ook niet verwonderlijk dat deze vergadering druk bezocht wordt.  Op veler verzoek vindt de vergadering ruimer voor kerst plaats, zodat andere verplichtingen u niet in de weg zitten.  U kent de uitgangspunten van de meerjaarlijkse begroting (de zgn. meerjarenonderhoudsprognose):

1. Een nieuw jaar toevoegen, te weten 2022
2. Zijn we tegen onvoorziene zaken aangelopen
3. Zijn we anders tegen zaken aan gaan kijken

Op de bestuursvergadering van 09-11 buigen bestuur + adviseurs zich over a.d.h.v. welke cijfers u09-12 besluiten gaat nemen.

ONDERHOUD:
Snoeien platanen:  Ongetwijfeld heeft u gehoord dat "ze" een jasje uitgedaan hebben.  Maart 07 is dit ook gebeurd, maar omdat het beter is om v66r de winter te korten is de klus vijf maanden naar voren gehaald.  Heeft u ook gemerkt dat "Landmark" en "Maasresidentie" met elkaar communiceren?

Ramen:  Okt. 08 heeft het bestuur u getipt zowel uw schuiframen aan de Oostmaaslaanzijde als aan de Maasboulevardzijde te onderhouden = het profiel waarin de ramen schuiven schoon te maken.  Daarmee voorkomt u o.a. dat er zand tussen gaat zitten met als gevolg dat de ramen moeilijk open en dicht gaan.  De tweede tip die we precies een jaar geleden gaven was, contact met de huismeester op te nemen als uw ramen, ook na reiniging, zwaar blijven gaan en een dito actie te ondernemen als de zwarte knop waarmee het raam op slot kan zwaar gaat.

COMFORT:
Als u in het bezit bent van een heilige koe dan heeft u ongetwijfeld gemerkt dat zowel het parkeren op het buitenparkeerterrein als in de carport enige stuurrnanskunst vereist.  We kunnen elkaar helpen door de auto zo ver mogelijk naar achteren te parkeren.  U begrijpt dat er dan meer ruimte ontstaat voor het in- en uitparkeren.  Doet u mee?

TE KOOP:
Voor op het balkon of terras een origineel Philip Starck selje, bestaande uit een rond tafellje en twee stoelen.  Kleur:  zacht/licht groen.  Afhaalprijs:  € 150,00 Belangstelling:  bel 45 26 717

LICHT AAN DE MAAS:
Nieuwsgierigheid gewekt?  Lees dan de aangehechte bijlage en u zal zich dan herinneren dat onze west-buren al eerder geprobeerd hebben om ons te inviteren.  Gaat u mee 18 oktober, bel dan het vermelde nummer.  Mocht er niet opgenomen worden, spreek dan de voicemail in.

U kunt zich aanmelden uiterlijk tot 12 oktober 21.00 uur.

WEET U DAT?
Dichtheid het fundament is voor een intelligente, spannende samenleving en dat het een voedingsbodem is voor gesprekken, samenwerking en efliciëntie.

Winy Maas, een architect, bovenstaande uitspraak gedaan heeft.

De redactie zich nu nog meer bevoorrecht voelt door te wonen in een appartementencomplex dat model staat voor de 5 Winy Mass kenmerken.

Zesendertig (36) eigenaars meedoen met de actie 'vissenoog', waardoor ze een nog veiliger appartement bewonen.

Bent u vergeten zich op te geven, vraag dan de huismeesler om een inschrijfformulier.

Bijlage twee alleen ingevuld moet worden door de eigenaars van een carportplaats/garage.

 


Het bestuur