Brief aan Het Bestuur
Geplaatst door pieterhuizinga op 30 april 2010 15:11:58

Belangenvereniging Maasresidentie

De heer P. Roos, voorzitter

Oostmaaslaan 498

3063 DH   Rotterdam

Rotterdam, 30 april 2010

Geachte heer Roos,

Naar aanleiding van de notulen van de algemene vergadering van eigenaars, verzoek ik u om op de eerstvolgende vergadering de investering en vaste onderhoudskosten van de door u ingerichte website voor 2010 alsnog afzonderlijk te begroten en ter goedkeuring aan de eigenaars voor te leggen, zodat er een formeel vergaderbesluit over wordt genomen.

Klik op Lees meer voor de volledige brief

 


Uitgebreid nieuws

Belangenvereniging Maasresidentie

De heer P. Roos, voorzitter

Oostmaaslaan 498

3063 DH   Rotterdam

Rotterdam, 30 april 2010

Geachte heer Roos,

Naar aanleiding van de notulen van de algemene vergadering van eigenaars, verzoek ik u om op de eerstvolgende vergadering de investering en vaste onderhoudskosten van de door u ingerichte website voor 2010 alsnog afzonderlijk te begroten en ter goedkeuring aan de eigenaars voor te leggen, zodat er een formeel vergaderbesluit over wordt genomen.

Ik maak er ernstig bezwaar tegen dat deze kosten thans weggemoffeld worden in de post groot onderhoud, zodat de werkelijke kosten van uw website uit het zicht blijven, en er tevens geen gerechtelijk bezwaar tegen kan worden aangetekend omdat er geen echt vergaderbesluit over is genomen noch genotuleerd.

Voorts vraag ik u in de eerstvolgende vergadering (en dus ook in de notulen) een toelichting te geven bij wie Het Bestuur allemaal offerte’s heeft gevraagd voor het bouwen, runnen en onderhouden van uw website, en hoe het gunningsproces is verlopen.

Ik wens dat dit schrijven als ingekomen stuk op de eerstvolgende vergadering wordt aangemerkt en behandeld.

Met vriendelijke groet,

Pieter J. Huizinga