Nieuws van de webmaster
Geplaatst door pieterhuizinga op 01 februari 2010 16:27:00

Zeer geachte medebewoners!

 

Gelet op:

  1. de zeer teleurstellende participatiegraad van bewoners aan de MAASRESIDENTIE website;
  2. de weigering van Het Bestuur om aan deze site mee te werken omdat zij geen censuur mochten toepassen;
  3. het uitblijven van verdere support voor mijn inspanningen m.b.t. deze site;
  4. het m.i. idiote vergaderbesluit om structureel gelden voor een "eigen website" aan de reservering groot onderhoud (!) te onttrekken;

heb ik geconcludeerd dat er onvoldoende belangstelling is voor deze site en derhalve besloten mijn activiteiten in deze te bevriezen.

(klik op Lees meer... voor de rest van de annonce)


Uitgebreid nieuws

Zeer geachte medebewoners!

 

Gelet op:

  1. de zeer teleurstellende participatiegraad van bewoners aan de MAASRESIDENTIE website;
  2. de weigering van Het Bestuur om aan deze site mee te werken omdat zij geen censuur mochten toepassen;
  3. het uitblijven van verdere support voor mijn inspanningen m.b.t. deze site;
  4. het m.i. idiote vergaderbesluit om structureel gelden voor een "eigen website" aan de reservering groot onderhoud (!) te onttrekken;

heb ik geconcludeerd dat er onvoldoende belangstelling is voor deze site en derhalve besloten mijn activiteiten in deze te bevriezen.

Ik stel vast dat de bewoners van de Maasresidentie in overwegende mate geen interesse hebben in een hedendaagse ontmoetingsplaats als deze site.  Ik verzoek u er begrip voor te hebben dat ik niet zo'n zin heb in een rol als roepende profeet in die woestijn.  En nog minder om door sommigen van mijn medebewoners te worden uitgelachen als blijk van waardering voor alle moeite die ik - ook voor hen - heb gedaan.

U heeft zelf in decmber jl. in meerderheid gekozen voor het stichten van uw "eigen website", wel, ik wens u er van ganser harte heel veel plezier mee.

Ik dank de bewoners die mij hun waardering hebben laten blijken.

Vriendelijke groet,

Pieter J. Huizinga (628)