Open brief aan Het Bestuur
Geplaatst door pieterhuizinga op 05 april 2012 07:52:57

Heren,

Aangezien ik verhinderd ben de alv bij te wonen zal ik het machtigingsformulier bij dhr. Goud deponeren met het verzoek namens mij te stemmen zoals aangegeven. Een korte toelichting op mijn keuze's:

1.      Notulen - de bewering over "alternatieven" voor satellietontvangst zijn volledig uit de lucht gegrepen, en lijken meer te zijn ingegeven door weerzin jegens satellietschotels dan dat er kennis van zaken uit blijkt.
Ik ontvang met de schotel duizenden zenders, de meeste in full HD kwaliteit (1080p), waarvan de overgrote meerderheid niet of niet in die kwaliteit via kabel of internet te ontvangen is. Ik noem als voorbeeld BBC3 en 4, ITV, Channel 4, allerlei betaal-TV kanalen, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

2.      Huishoudelijk reglement - er staan opnieuw een aantal bevoogdende bepalingen in m.b.t. het gebruik van het privé-gedeelte, die slechts gekenschetst kunnen worden als het willen veranderen van de spelregels terwijl de wedstrijd al aan de gang is.

3.      Herinrichting entreehallen - er is nog niet zo heel lang geleden voor een vermogen plavuizen gelegd die bepaaldelijk nog niet afgeschreven hoeven te worden.

4.      Het blokkeren van de schuifdeuren is m.i. slechts te kenschetsen als schijnveiligheid en het maken van volstrekt onnodige kosten voor deze afsluiting en voor een extra bellentableau buiten. Mijn dagblad wordt om 5:00 uur bezorgd. Wie doet dan de deuren open? En moet ik dan werkelijk met twee rfid tags gaan slepen?

Ik wens u een prettige vergadering.