Webmaster's blog - 29 december 2009
Geplaatst door pieterhuizinga op 29 december 2009 11:49:38

Maandag heb ik tussendoor even tijd kunnen maken om het theme van de website om te zetten naar "Christmas days" ofwel de dagen na kerst.

Dit theme telt de seconden af tot het einde van het jaar, of zo u wilt, tot het begin van het nieuwe. Als illustratie een fotootje bovenin van het benzinestation de portiersloge die ook dit jaar door de huismeester is opgeleukt met sfeerverlichting.

(Op de foto is overigens goed zichtbaar dat de afwatering vanĀ het benzinestation de portiersloge niet in orde is, er blijft en enorme plas water op staan. Maar dat terzijde).

Van de voorzitter van onze VvE heb ik - zoals ik al verwachtte - taal noch teken mogen vernemen, laat staan dat er notulen zijn rondgestuurd. De koningin zei het al, de maatschappij wordt allengs grover en er is geen respect meer voor elkaar. Ik zou daaraan willen toevoegen dat het met de algemeen als elementair aanvaarde beleefdheid ook niet meer is wat het is geweest.

Het goede nieuws - dat dan weer wel - is dat de site druk bezocht wordt door wat men op internetfora lurkers noemt, d.w.z. bezoekers die niet actief deelnemen. Ook heeft zich weer een nieuwe gebruiker geregistreerd.

Ik ben blij met de aanmoedigende en prijzende woorden die mij bereikt hebben.

Ik wens u een plezierige jaarwisseling!