Webmaster's blog - 15 december 2009
Geplaatst door pieterhuizinga op 15 december 2009 10:41:35

Het is inmiddels bijna een week na de algemene ledenvergadering, en tot op heden heb ik jammer genoeg geen enkele terugkoppeling gehad, behalve enkele vriendelijke steunbetuigingen van bewoners, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik wacht dus met belangstelling de notulen af.

Het begint er nu helaas wel op te lijken dat de belangstelling voor deze website nogal is overschat. Zoals ik eerder schreef, er wordt duidelijk wel veel gelezen, maar de participatiegraad is (te) laag. Teneinde te voorkomen dat het "schoolkrantsyndroom" (de redactie schrijft zelf het hele blad vol) zich ook hier blijft voordoen, heb ik besloten om mijn activiteiten ten behoeve van deze website voorshands even op een laag pitje te plaatsen. (Het is namelijk ook weer niet zo dat ik niets anders te doen heb).

Alea iacta est. www.maasresidentie.nl is gereed en belangeloos beschikbaar gesteld. Het is aan Bestuur en bewoners om er al dan niet gebruik van te maken.