Webmaster's blog - 17 november 2009
Geplaatst door pieterhuizinga op 17 november 2009 17:33:09

Vandaag is gebleken dat ondanks mijn uitputtende onderhoud gisteren met Het Bestuur, de flyers voor deze website nog steeds niet zijn opgehangen in de publicatiekastjes.

Het gegeven dat de website ten behoeve van de VvE beschikbaar is gemaakt en niet aan Het Bestuur wordt overgedragen, vormt dus kennelijk nog altijd aanleiding om er geen medewerking aan te verlenen (ik probeer het netjes uit te drukken). Het Bestuur claimt het alleenrecht uit te maken wat er wel en niet in de publicatiekastjes komt. En gevraagd waarom het een wel en het ander niet, komt er geen inhoudelijke reactie. "Wij zijn er niet in gekend." "Het ging te snel." Ja, nou èn?

Kijk, en exact daarom draag ik aan Het Bestuur niet de eigendom van deze website over. Raar hè?