Registreren
18 oktober 2018 17:42 
Hoofdmenu
Laatste gebruikers
  pieterhuizinga
3 maanden
  SailGirl
1 jaar
  pmovers95
3 jaar
  hvdoev01
4 jaar
  Stephenka
4 jaar
  MakintoshAM
4 jaar
  sling
5 jaar
  Shouhu
5 jaar
  Pieter
5 jaar
  Ultee
6 jaar
  meij2246
7 jaar
  exitecms
7 jaar
  Heinrich
7 jaar
  vivimine
7 jaar
  veeke139
8 jaar
Gebruikers online
Gasten online: 1
Leden online: 0
Geen leden online

Registraties: 28
Niet geactiveerd: 15
Nieuwste lid:
pmovers95
Welkom

Maasresidentie logo

Een bijzonder gebouw voor bijzondere mensen

De onafhankelijke Maasresidentie website: Openbaar, vrij, onverveerd, en ongecensureerd!Laatste nieuws
NIEUWSFLITS - 4 januari 2010

   Geachte eigenaars/huurders van de "Maasresidentie"

   Het doel van de Nieuwsflits is u te informeren over activiteiten van hat bestuur, over zaken waar het bestuur tegenaan loopt en over dingen die u beslist moet weten.

   BELANGRIJKE DATA:

   07-01-2010:  Nieuwjaarsborrel (a.s.  DONDERDAG!)
   08-01-2010:  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 09-12-09 liggen in uw bus
   11-03-2010:  Plenaire (= bestuurders+commissarissen) bestuursvergadering
   15-04-2010:  Aigemene ledenvergadering

   ALGEMENE LEDENVERGADERING:  (van woensdag 9 december 2009)

   Eind deze week ontvangt u de notulen, nu alvast een voorproefje.

   De opkomst was weer als vanouds:  65,88% was fysiek of via een machtiging aanwezig.  Dit is 1% meer dan op de april 09-a.1.v.  Dit opkomstpercentage is zeer hoog, zeker als u bedenkt dat er 9 appartementen leeg staan en dat er ook nog een 10-tal verhuurd worden.

   Het leeuwendeel van de avond en dus ook het spannendste/leukste deel stond in het teken van het groot onderhoud voor de jaren 2010-2022.

   Het bestuur, gebruik makend van de modernste ict-mogelijkheden, opende de discussie door op een groot scherm het volgende te laten zien:
   1. de (mis)staat van het voegwerk aan de bovenste etages van de Maasboulevardgevel,
   2. de effecten van het plaatsen van een hekwerk+beplanting aan de Oostmaaslaanzijde van het buitenparkeerterrein en
   3. de nieuwe werkplaatslocatie van onze huismeester.

   De tweede voorzet werd mondeling gegeven, te weten:
   1. de onzekerheid over de kosten van de voegwerkrenovatie veroorzaakt door de nog niet afgeronde advisering over de bereikbaarheid.  U begrijpt als we onze eigen gevelonderhoudsinstallatie kunnen gebruiken dan zijn de kosten € 0,00. als we bv. moeten gaan werken met elektrische hangbakken dan worden de uitgaven ruim € 50.000,00 hoger,
   2. herhaling (zie achterzijde nieuwsflits 01-12-09) van het gemak van het hebben van een website en de uitleg van het waarom (zie biz. 2 van de a.l.v.-notulen laatste alinea) van het vastlopen van het samenwerkingsoverleg met de eigenaar, tevens eigenaar van een Maasresidentieappartementsrecht, van een reeds jaren in de lucht zijnde website met een licht tot misverstanden kunnen leidende domeinnaam.

   Na bovenstaande bestuursinformatie kwamen o.a. de volgende reacties uit de zaal:  Voegwerk:  1. is het wel nodig? antwoord:  door 4 bedrijven is er een gevelinspectie uitgevoerd; een hele inspectie is verricht in het bijzijn van onze huismeester; zie de getoonde beelden. 2. gelet op onzekerheden pas in de april-2010 vergadering een beslissing nemen.

   Na enige discussie besluit de vergadering om de begrote € 70.000,00 goed te keuren en derhalve het werk uit te vooren.  Mocht echter blijken dat het voor dit bedrag niet kan, dan wordt gewacht met uitvoeren tot de a.l.v. van april-2010 goedkeuring gegeven heeft.

   Hekwerk+beplanting:  (zijnde een onderdeel van het bevorderen van de veiligheid).  Het minder "open" maken van het buitenterrein door het plaatsen van meer hekwerk leverde alleen adhesiebetuigingen op, dit hekwerk ook voorzien van beplanting veroorzaakt volgens sommigen bij de uitgang bij toren 4 juist onveiligheid, omdat een persoon zich dan achier het toegangshek kan verschuilen.  Deze houtsnijdende opmerking wordt meegenomen.

   Voor camerabeveiliging aan de Oostrnaaslaanzijde van het parkeerterrein kregen we de handen niet op elkaar.

   Nieuwe werkplaats huismeester:  De opmerking rekening te houden met het voorkomen van geluidsoverlast voor de er boven liggende appartementen wordt meegenornen.

   Zowel de uitvoering van de begroting groot onderhoud 2010 als de meerjarenonderhoudsprognose 2011 -2022 worden goedgekeurd, waarbij nog eens benadrukt wordt dat pas in de december-a.l.v. beslist wordt wat van de prognose groot onderhoud in hat daarop volgend kalenderjaar uitgevoerd wordt.  Daze jaarlijkse besluitvorming in december komt op u natuur1ijk logisch over, want het is een meerjarenprognose.  Het zou toch al te gek zijn dat de vergadering in dec. 09 al beslist over wat er bv. in het kalenderjaar 2020 uitgevoerd gaat worden.

   Benoeming 1 commissaris/adviseur:
   Door het terugtreden van Herman Plantinga en Rudi Tan, beiden commissarisf adviseur van het eerste uur, werd de vergadering voorgesteld een nieuwe te benoemen, waardoor het totaal aantal weer op een oneven aantal (3) uitkwam.
   Mevrouw Els Vollering werd, na het publiekelijk lichten van haar doopceel, onder applaus benoemd.
   We bedanken Herman en Rudi ook vanaf daze plaats voor hun nagenoeg 20-jarige betrokkenheid bij ons gebouw en spreken de wens uit dat zij net als aile andere eigenaars de ogen en oren van het bestuur blijven vanuit de gedachte dat we alle 164 dezelfde klus te klaren hebben, nl. het prettig wonen in ons bijzondere gebouw.

   NIEUWJAARSBORREL:

   Komt u ook letterlijk de sfeer proeven op de nieuwjaarsborrel in de bovenzaal van het Excelsiorcomplex?  U bent donderdag 7 januari vanaf 19.00 uur welkom.  Rond 22.00 uur luidt de bel voor de laatste ronde.

   Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goed 2010 toe.

Geplaatst door pieterhuizinga op 05 januari 2010 17:03:02 4690 keer gelezen · Afdrukken
Aanmelden
via Gebruikersnaam:
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?
Vraag hier een nieuwe aan.
Nieuws
Forum topics
Nieuwste topics
Er is voor dit paneel geen inhoud gedefinieerd
Heetste topics
Er is voor dit paneel geen inhoud gedefinieerd
Sponsored by
EXITE